COURSES

B.A.

Sl. No.CourseIntake Seats
01.History, Political Science, Sociology (H. P. S )60
02.History, Economics, Political Science (H.E.P)60
03.History, Kannada, Sociology (H.K.S)30

B.Com.

Sl. No.CourseIntake Seats
01.B.Com All Subjects are compulsory60

ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
1. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (ಐಟಿಐ/ಡಿಪ್ಲೋಮೋ).
2. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಕಲು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ.
3. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
4. ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ).
5. ಒ.ಬಿ.ಸಿ ಜಾತಿ & ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಒ.ಬಿ.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ).
6. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು ಪ್ರತಿ (ಕಡ್ಡಾಯ).
7. ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ (ಕಡ್ಡಾಯ).
8. ಇತ್ತೀಚಿನ 2 ಪಾಸ್‍ಪೊಟೋ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜಿನ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು.
9. ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
10.ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

Go to top